Έτσι θα οργανώσετε καλύτερα τις εσωτερικές διαδικασίες του ξενοδοχείου σας!

Στις μέρες μας, η τεχνολογία αποτελεί έναν καθοριστικό παράγοντα στον τρόπο με τον οποίο ένα ξενοδοχείο λειτουργεί και παρέχει υπηρεσίες. Συγχρόνως, η πλειονότητα των ταξιδιωτών θεωρεί πλέον δεδομένη τη χρήση τεχνολογικών μέσων από τον κλάδο!

Ποια είναι όμως τα συγκεκριμένα οφέλη που απορρέουν από την αξιοποίηση της τεχνολογίας, σε ό,τι αφορά την καλύτερη οργάνωση ενός ξενοδοχείου και τον εξορθολογισμό των εσωτερικών διαδικασιών του; Ο Γιάννης Χαραλαμπάκης, CEO του HotelΤoolbox, δίνει χρήσιμες κατευθύνσεις και λύνει σχετικές απορίες, στο πλαίσιο των Innovation Bites του CapsuleT.

Ομιλητής: Γιάννης Χαραλαμπάκης, HotelToolbox

14/05/2021