Πλατφόρμα Ιδεών

Τι προσφέρουμε

Μέρος της αποστολής μας είναι να ενισχύσουμε και να υποστηρίξουμε καινοτόμες ιδέες και νέες επιχειρήσεις που βρίσκονται σε πρώιμο ακόμα στάδιο ανάπτυξης, προκειμένου να δημιουργήσουμε μία συνεχόμενη ροή τεχνολογικών νεοφυών επιχειρήσεων (startups) στον τουριστικό κλάδο. Οι προοπτικές τόσο της ελληνικής, όσο και της παγκόσμιας αγοράς δείχνουν να είναι πολλά υποσχόμενες και δεσμευόμαστε να βοηθήσουμε την καινοτομία να ευδοκιμήσει, προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων φορέων του κλάδου στην Ελλάδα.

Η Πλατφόρμα Ιδεών θα υλοποιηθεί ως επί το πλείστον μέσα από διαγωνισμούς ή hackathons και απευθύνεται σε νέους αποφοίτους/μεταπτυχιακούς φοιτητές των σχολών της χώρας, νέα άνεργα στελέχη και νέες επιχειρήσεις σε πολύ πρώιμο στάδιο δραστηριοποίησης, με τεχνολογικό και επιχειρηματικό υπόβαθρο.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να εργαστούν για την εξεύρεση λύσεων σε πρακτικά προβλήματα που αφορούν τον τομέα του τουρισμού. Το γενικό πλαίσιο θα καθοριστεί μετά από έρευνα και συνεντεύξεις με τους ηγέτες του κλάδου και στελέχη επιχειρήσεων, προκειμένου να ανιχνευθούν συγκεκριμένες ανάγκες και «δυσκολίες» στον τουρισμό. Στόχος για τους συμμετέχοντες θα είναι να βρουν επιχειρηματικές ιδέες που δύνανται να λύσουν προβλήματα του κλάδου, με την εφαρμογή τεχνολογικών λύσεων. Τελικώς, αναζητούμε ιδέες που μπορούν να γίνουν νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) και δυνητικά να ενταχθούν μελλοντικά στο Πρόγραμμα Επιτάχυνσης.

Δομή του προγράμματος

Αυτό το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικά σεμινάρια (workshops), ομιλίες και συμβουλευτική καθοδήγηση και θα υλοποιηθεί σε συνολικά 5 ημέρες (σε αυτές συμπεριλαμβάνεται τόσο η προπαρασκευαστική περίοδος, όσο και το διαγωνιστικό μέρος).

 • 1

  Βήμα 1: Αίτηση

  Υποβάλλετε την αίτησή σας, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας

 • 2

  Βήμα 2: Επιλογή

  Η αίτησή σας θα αξιολογηθεί από την οργανωτική επιτροπή μας και αν κριθείτε κατάλληλοι, θα επιλεχθείτε για την επόμενη φάση

 • 3

  Βήμα 3: Προπαρασκευαστική περίοδος

  Συμμετέχετε σε μία σειρά από συναντήσεις (meetups) και σε εκδηλώσεις για να αντλείτε πληροφορίες και έμπνευση για την ιδέα σας, όπως επίσης να έχετε την ευκαιρία να συμπεριλάβετε νέα μέλη στην ομάδα σας

 • 4

  Βήμα 4: Πλατφόρμα Ιδεών

  Λαμβάνετε συμβουλευτική καθοδήγηση (mentoring) και υποστήριξη για να αναπτύξετε την ιδέα σας, την παρουσιάζετε ζωντανά προκειμένου να διαγωνιστείτε για μία από τις νικητήριες θέσεις και ξεκινάτε μία καινούρια επιχείρηση!

Δικαίωμα συμμετοχής

Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι, προκειμένου να εξασφαλίσουν μία θέση στο πρόγραμμα, θα πρέπει να είναι άτομα ή ομάδες με μία καινοτόμα επιχειρηματική ιδέα σχετικά με τον τουριστικό κλάδο, που θα προϋποθέτει τη χρήση τεχνολογίας προκειμένου να εφαρμοστεί. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι άνω των 18 και μέχρι 35 ετών, απόφοιτοι ή μεταπτυχιακοί φοιτητές σχολών σχετικών με τομείς, όπως οι Θετικές Επιστήμες, Μηχανική και Μηχανολογία, Πληροφορική, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικά, Τουριστικό Μάνατζμεντ και ούτω καθεξής. Οι αιτούντες πρέπει να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή να είναι κάτοικοι Ελλάδας. Στην περίπτωση αίτησης από ομάδα, οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν λάβει οποιαδήποτε άλλη χρηματοδότηση, πλην μόνο ενός πρώτου γύρου χρηματοδότησης/friends & family (που δεν υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ) και η εταιρεία θα πρέπει να έχει συσταθεί για λιγότερο από 1 χρόνο.

Εάν πληροίτε όλα τα κριτήρια, τότε το επόμενο βήμα είναι να έχετε το χρόνο να δεσμευτείτε στις υποχρεώσεις του προγράμματος για 5 ημέρες συνολικά (σε αυτές συμπεριλαμβάνεται τόσο η προπαρασκευαστική περίοδος, όσο και οι ημέρες Πλατφόρμας Ιδεών). Η δέσμευση αυτή περιλαμβάνει την παρουσία σας στις εγκαταστάσεις του Επιταχυντή στη διάρκεια της προπαρασκευαστικής περιόδου, τη συμμετοχή σε όλα τα σχετικά, εκπαιδευτικά σεμινάρια (workshops) και συναντήσεις, το χρόνο να εργαστείτε με τους μέντορές σας και τον ενθουσιασμό να συνεργαστείτε με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες του προγράμματος, κατά την περίοδο της Πλατφόρμας Ιδεών.

Χρηματικά έπαθλα και βραβεύσεις

Οι διαγωνιζόμενοι/ομάδες που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς την Πλατφόρμα Ιδεών και θα συμμετάσχουν στο διαγωνιστικό μέρος κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας, διεκδικούν χρηματικά έπαθλα καθώς και δωρεάν υπηρεσίες και παροχές από συνεργαζόμενους υποστηρικτές του προγράμματος, εφόσον βέβαια αυτές προκύψουν και ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η απόδοση των βραβείων θα γίνει σύμφωνα με τη συνολική βαθμολογία και τελική αξιολόγηση που θα προκύψει από την κριτική επιτροπή κατά την εκδήλωση της βράβευσης και λήξης του προγράμματος. Η διαβάθμιση των βραβείων είναι: 1ο χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, 2ο έπαθλο 2.000 ευρώ και 3ο έπαθλο 1.000 ευρώ.

Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή αιτήσεων για τo επόμενο Idea Platform του CapsuleΤ θα λάβει χώρα εντός του 2021. Μείνετε συντονισμένοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του επιταχυντή για νεότερες ανακοινώσεις. Σημειώνεται πως η συμμετοχή με οποιοδήποτε ρόλο στo Idea Platform συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του προγράμματος, η δε αποδοχή τους αποτελεί προϋπόθεση της εγκυρότητας της συμμετοχής εκάστου συμμετέχοντος. Επισημαίνεται πως η υποβολή αιτήσεων πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα.