Πλατφόρμα Ιδεών

Τι προσφέρουμε

Μέρος της αποστολής μας είναι να ενισχύσουμε και να υποστηρίξουμε καινοτόμες ιδέες και νέες επιχειρήσεις που βρίσκονται σε πρώιμο ακόμα στάδιο ανάπτυξης, προκειμένου να δημιουργήσουμε μία συνεχόμενη ροή τεχνολογικών νεοφυών επιχειρήσεων (startups) στον τουριστικό κλάδο. Οι προοπτικές τόσο της ελληνικής, όσο και της παγκόσμιας αγοράς δείχνουν να είναι πολλά υποσχόμενες και δεσμευόμαστε να βοηθήσουμε την καινοτομία να ευδοκιμήσει, προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων φορέων του κλάδου στην Ελλάδα.

Η Πλατφόρμα Ιδεών θα υλοποιηθεί ως επί το πλείστον μέσα από hackathons και απευθύνεται σε νέους αποφοίτους/μεταπτυχιακούς φοιτητές των σχολών της χώρας, νέα άνεργα στελέχη και νέες επιχειρήσεις πολύ πρώιμο στάδιο δραστηριοποίησης, με τεχνολογικό και επιχειρηματικό υπόβαθρο.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να εργαστούν για την εξεύρεση λύσεων σε πραγματικά προβλήματα που αφορούν τον κλάδο του τουρισμού. Το γενικό πλαίσιο θα καθοριστεί μετά από έρευνα και συνεντεύξεις με τους ηγέτες του κλάδου και στελέχη επιχειρήσεων, προκειμένου να ανιχνευθούν συγκεκριμένες ανάγκες και «δυσκολίες» στον κλάδο του τουρισμού. Στόχος για τους συμμετέχοντες θα είναι να βρουν επιχειρηματικές ιδέες που μπορεί να λύσουν προβλήματα του κλάδου, με την εφαρμογή τεχνολογικών λύσεων. Τελικώς, αναζητούμε ιδέες που μπορούν να γίνουν νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) και να ενταχθούν μελλοντικά στο Πρόγραμμα Επιτάχυνσης (βλ. προηγούμενη σελίδα).

Δομή του προγράμματος

Αυτό το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικά σεμινάρια (workshops), ομιλίες και συμβουλευτική καθοδήγηση και θα υλοποιηθεί σε συνολικά 5 ημέρες (σε αυτές συμπεριλαμβάνεται τόσο η προπαρασκευαστική περίοδος, όσο και οι ημέρες hackathon)

 • 1

  Βήμα 1: Αίτηση

  Υποβάλλετε την αίτησή σας, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας

 • 2

  Βήμα 2: Επιλογή

  Η αίτησή σας θα αξιολογηθεί από την οργανωτική επιτροπή μας και αν κριθείτε κατάλληλοι, θα επιλεχθείτε για την επόμενη φάση

 • 3

  Βήμα 3: Προπαρασκευαστική περίοδος

  Συμμετέχετε σε μία σειρά από συναντήσεις (meetups) και σε εκδηλώσεις για να αντλείτε πληροφορίες και έμπνευση για την ιδέα σας, όπως επίσης να έχετε την ευκαιρία να συμπεριλάβετε νέα μέλη στην ομάδα σας

 • 4

  Βήμα 4: Πλατφόρμα Ιδεών

  Λαμβάνετε συμβουλευτική καθοδήγηση (mentoring) και υποστήριξη για να αναπτύξετε την ιδέα σας, την παρουσιάζετε ζωντανά προκειμένου να διαγωνιστείτε για μία από τις νικητήριες θέσεις και ξεκινάτε μία καινούρια επιχείρηση!

Δικαίωμα συμμετοχής

Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι, προκειμένου να εξασφαλίσουν μία θέση στο πρόγραμμα, θα πρέπει να είναι άτομα ή ομάδες με μία καινοτόμα επιχειρηματική ιδέα σχετικά με τον τουριστικό κλάδο, που θα προϋποθέτει τη χρήση τεχνολογίας προκειμένου να εφαρμοστεί. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι άνω των 18 και μέχρι 35 ετών, απόφοιτοι ή μεταπτυχιακοί φοιτητές σχολών σχετικών με τομείς, όπως οι Θετικές Επιστήμες, Μηχανική και Μηχανολογία, Πληροφορική, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικά, Τουριστικό Μάνατζμεντ και ούτω καθεξής. Οι αιτούντες πρέπει να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή να είναι κάτοικοι Ελλάδας. Στην περίπτωση αίτησης από ομάδα, οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν λάβει οποιαδήποτε άλλη χρηματοδότηση, πλην μόνο ενός πρώτου γύρου χρηματοδότησης/friends & family (που δεν υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ) και η εταιρεία θα πρέπει να έχει συσταθεί για λιγότερο από 1 χρόνο.

Εάν πληροίτε όλα τα κριτήρια, τότε το επόμενο βήμα είναι να έχετε το χρόνο να δεσμευτείτε στις υποχρεώσεις του προγράμματος για 5 ημέρες συνολικά (σε αυτές συμπεριλαμβάνεται τόσο η προπαρασκευαστική περίοδος, όσο και οι ημέρες Πλατφόρμας Ιδεών). Η δέσμευση αυτή περιλαμβάνει την παρουσία σας στις εγκαταστάσεις του Επιταχυντή στη διάρκεια της προπαρασκευαστικής περιόδου, τη συμμετοχή σε όλα τα σχετικά, εκπαιδευτικά σεμινάρια (workshops) και συναντήσεις, το χρόνο να εργαστείτε με τους μέντορές σας και τον ενθουσιασμό να συνεργαστείτε με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες του προγράμματος, κατά την περίοδο της Πλατφόρμας Ιδεών.

Υποβολή αιτήσεων

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων θα ανακοινωθεί σύντομα. Η επιλογή θα γίνει βάσει προτεραιότητας, σύμφωνα με την οποία, μόλις καλύψουμε τον ανώτατο αριθμό υποψηφίων που είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε στη διάρκεια του προγράμματός μας, θα κλείσουμε την περίοδο αιτήσεων. Προτού κάνετε αίτηση, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος, όπως επίσης να προετοιμάσετε όλο το απαραίτητο περιεχόμενο προκειμένου να το συμπεριλάβετε στην αίτησή σας (στοιχεία, ατομικά βιογραφικά σημειώματα ή/και της ομάδας, links σε οποιαδήποτε σχετική εργασία έχετε κάνει στο παρελθόν, βίντεο, συνοπτική παρουσίαση της εταιρείας εφόσον υπάρχει).