Επιταχυντής

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων στον 5ο κύκλο ολοκληρώθηκε.

Τι προσφέρουμε

Το Πρόγραμμα Επιτάχυνσης είναι το βασικό «όχημα» των προσπαθειών μας. Οι δράσεις μας έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις ανάγκες των νεοφυών επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, καθώς και με την ανάγκη σύνδεσης και συμμετοχής όλων των εμπλεκόμενων φορέων του οικοσυστήματος. Κύριος στόχος μας είναι να παρέχουμε ένα πλούσιο περιεχόμενο που θα ανταποκρίνεται στις επιχειρηματικές ανάγκες των startups που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, να προσφέρουμε ευκαιρίες εκπαίδευσης και εργαλεία για την επιχείρησή τους, καθώς επίσης και ουσιαστική, συμβουλευτική καθοδήγηση σχετικά με το πώς να αναπτύξουν περαιτέρω την επιχείρησή τους στην τουριστική αγορά.

Η διάρκεια του Προγράμματος Επιτάχυνσης για κάθε κύκλο θα είναι 5 μήνες, με την επιλογή για τις startups που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, να μπορούν να παραμείνουν ως ένοικοι για επιπλέον 3 μήνες και να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του Επιταχυντή δωρεάν. Εκτός από τα εκπαιδευτικά σεμινάρια (workshops) και τις συναντήσεις καθοδήγησης (mentoring), το πρόγραμμα είναι εμπλουτισμένο με τοπικές εκδηλώσεις, ευκαιρίες παρουσίασης, συναντήσεις (meetups), επισκέψεις σε επιχειρήσεις του κλάδου, αλλά και δραστηριότητες δικτύωσης. Επιπλέον, οι εξωστρεφείς δραστηριότητες, μέσα από ευκαιρίες εκπαίδευσης και δικτύωσης, οι συμμετοχές σε εμπορικές εκθέσεις και αντιπροσωπείες στο εξωτερικό, αποτελούν επίσης στοιχείο-κλειδί του προγράμματος, προκειμένου να συνδέσουμε τις ελληνικές ομάδες με τον υπόλοιπο κόσμο.

Το πρόγραμμα προσφέρεται στους επιλεγμένους υποψηφίους δωρεάν και χωρίς καμία άλλη οικονομική απαίτηση (ίδια κεφάλαια ή μετοχές από την εταιρεία τους), αλλά με την προοπτική ότι θα στηρίξουν με τη σειρά τους τις προσπάθειές μας, μόλις προχωρήσουν και γίνουν μία πετυχημένη επιχείρηση.

Δομή του προγράμματος

 • 1

  Βήμα 1: Αίτηση

  Διαβάστε τα κριτήρια επιλεξιμότητας, προετοιμάστε και υποβάλετε την αίτησή σας, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα, πριν τη λήξη της προθεσμίας

 • 2

  Βήμα 2: Αξιολόγηση

  Η αίτησή σας θα αξιολογηθεί από την κριτική επιτροπή μας και αν κριθείτε κατάλληλοι, θα προσκληθείτε σε σχετική συνέντευξη

 • 3

  Βήμα 3: Επιτάχυνση

  Σε περίπτωση που επιλεχθείτε, εντάσσεστε σε ένα 5μηνο Πρόγραμμα Επιτάχυνσης, που περιλαμβάνει σεμινάρια, συμβουλευτική καθοδήγηση, πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του Επιταχυντή και ευκαιρίες δικτύωσης

 • 4

  Βήμα 4: Ολοκλήρωση

  Ολοκληρώνετε το πρόγραμμα, διαγωνίζεστε για τα τελικά βραβεία/οικονομική υποστήριξη και γίνεστε επίσημο μέλος της κοινότητάς μας!

Δικαίωμα συμμετοχής

Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι, προκειμένου να εξασφαλίσουν μία θέση στο πρόγραμμα, πρέπει να είναι νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) τεχνολογίας με μία ολοκληρωμένη επιχειρηματική πρόταση, πρέπει να έχουν τουλάχιστον ένα λειτουργικό πρωτότυπο για να παρουσιάσουν ζωντανά και μία ομάδα με τουλάχιστον 2 ιδρυτικά μέλη για να υποστηρίξουν την επιχείρηση.

Η επιχείρηση πρέπει να έχει συσταθεί για λιγότερο από 4 χρόνια και να έχει λάβει συνολική χρηματοδότηση μικρότερη των 500.000 ευρώ.

Οι αιτούντες πρέπει να είναι άνω των 18 ετών και να έχουν ελληνική ιθαγένεια ή κατοικία (αυτό αφορά τα ιδρυτικά μέλη της εταιρείας)

Εάν πληροίτε όλα τα κριτήρια, τότε το επόμενο βήμα είναι να έχετε το χρόνο να δεσμευτείτε στις υποχρεώσεις του προγράμματός μας για μία περίοδο 5 μηνών. Η δέσμευση αυτή περιλαμβάνει αρκετές εβδομαδιαίες παρουσίες σας στις εγκαταστάσεις του Επιταχυντή, την παρουσία/συμμετοχή σε όλα τα σεμινάρια (workshops) και τις εκδηλώσεις που προσκαλείστε, με τουλάχιστον ένα μέλος της ομάδας σας, το χρόνο να συνεργαστείτε με τους μέντορές σας και τον ενθουσιασμό να συνεργαστείτε με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες του προγράμματος.