Υποβολή αιτήσεων

Υποβολή αιτήσεων – 3ος Κύκλος (Φθινόπωρο 2020)

Ελάτε και εσείς να επιταχύνετε τη startup σας, υποβάλλοντας αίτηση προκειμένου να ενταχθείτε στον τρίτο κύκλο (Φθινόπωρο 2020) του Προγράμματος Επιτάχυνσης.