Χορηγός

Google

Στρατηγικοί Συνεργάτες

Grant Thornton
TÜV AUSTRIA HELLAS
Stanton Chase

Υποστηρικτές

Foodrinco