Idea Platform

Υποβολή αιτήσεων – Idea Platform (Απρίλιος 2021)

Θέλετε να δείτε την ιδέα σας να αναπτύσσεται; Τότε, δεν έχετε παρά να δηλώσετε συμμετοχή με την ομάδα σας για να ενταχθείτε στο δεύτερο Idea Platform του CapsuleT (Απρίλιος 2021), όπου θα λάβετε εξειδικευμένη καθοδήγηση και υποστήριξη, με σκοπό να τη μετατρέψετε σε μία καινούρια επιχείρηση.

Το Idea Platform με μία γρήγορη ματιά

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους/νέες φοιτητές/φοιτήτριες, αποφοίτους, μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς φοιτητές/φοιτήτριες των σχολών της χώρας, νέα άνεργα στελέχη και νέες επιχειρήσεις σε πολύ πρώιμο στάδιο δραστηριοποίησης, με τεχνολογικό και επιχειρηματικό υπόβαθρο.

Σκοπός για τις συμμετέχουσες ομάδες είναι να υποβάλουν επιχειρηματικές προτάσεις που δύνανται να λύσουν πρακτικά προβλήματα που εντοπίζονται στον τουρισμό, μέσω της εφαρμογής τεχνολογικών λύσεων. Η ομάδα του επιταχυντή αναζητά ιδέες που μπορούν να εξελιχθούν σε νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) με θετικό αντίκτυπο στον ψηφιακό μετασχηματισμό της τουριστικής βιομηχανίας, ενώ δυνητικά θα μπορούν να ενταχθούν σε επόμενο κύκλο του Προγράμματος Επιτάχυνσης, ώστε να αναπτύξουν περαιτέρω την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Δικαίωμα συμμετοχής

Πιο συγκεκριμένα, οι επιλέξιμοι υποψήφιοι, προκειμένου να εξασφαλίσουν μία θέση στο πρόγραμμα που θα λάβει χώρα εντός του Απριλίου του 2021, θα πρέπει να είναι ομάδες με μία καινοτόμα επιχειρηματική ιδέα για τον τουριστικό τομέα, η οποία προϋποθέτει τη χρήση τεχνολογίας προκειμένου να εφαρμοστεί. Τα μέλη των ομάδων πρέπει να είναι 18 έως 35 ετών, απόφοιτοι ή μεταπτυχιακοί φοιτητές σχολών σχετικών με τομείς, όπως οι Θετικές Επιστήμες, Μηχανική και Μηχανολογία, Πληροφορική, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικά, Τουριστικό Μάνατζμεντ και ούτω καθεξής. Οι αιτούντες πρέπει να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή έστω να είναι κάτοικοι Ελλάδας. Διευκρινίζεται πως οι υποψήφιες ομάδες δε θα πρέπει να έχουν λάβει οποιαδήποτε άλλη χρηματοδότηση, πλην μόνο ενός πρώτου γύρου χρηματοδότησης/ή από φίλους και οικογένεια (που δεν υπερβαίνει τα 50.000 ευρώ) ενώ, στην περίπτωση που έχουν προχωρήσει ήδη σε ίδρυση εταιρείας, το διάστημα ίδρυσης θα πρέπει να είναι λιγότερο από 6 μήνες από την ημερομηνία αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Οι ομάδες συμμετέχουν με ιδέες για εφαρμογές σε προϊόντα και υπηρεσίες που είναι σχετικές με τους στόχους και τη θεματική ενότητα του Idea Platform, ήτοι εφαρμογές και λύσεις για τον τουριστικό κλάδο ξενοδοχίας και εστίασης (hotel management, revenue management, channel management, HR management, guest products & services κ.τ.λ.), για τουριστικές μεταφορές (Distribution & Transfers), για μηχανές αναζήτησης κρατήσεων και ηλεκτρονικών τουριστικών γραφείων (booking engines & ΟΤΑ), για τουριστικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, ξεναγήσεις και εκδηλώσεις, όπως επίσης προϊόντα και λύσεις για αερολιμένες, θαλάσσιο τουρισμό-μαρίνες, εφαρμογές και λύσεις βιωσιμότητας (sustainability solutions), εφαρμογές και λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας και φυσικών πόρων (ενδεικτικά ξενοδοχειακών μονάδων, τουριστικών εγκαταστάσεων, μουσείων αλλά και νησιών, χωριών, περιοχών με ιδιαίτερη τουριστική συγκέντρωση κ.τ.λ.), εξειδικευμένες λύσεις επικοινωνίας και προωθητικών ενεργειών (όπως μέτρηση και αξιολόγηση υπηρεσιών, κοινωνικών δικτύων, διαφήμισης κ.τ.λ.). Παράλληλα υπάρχει ξεχωριστή, ειδική ενότητα για λειτουργικές ιδέες που αφορούν εφαρμογές για την επίλυση και διαχείριση αναγκών που έχουν προκύψει σε επιχειρήσεις, φορείς και μονάδες τουρισμού λόγω της πανδημίας από τον Covid-19.

Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή αιτήσεων για το δεύτερο Idea Platform του CapsuleT ξεκίνησε την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 25 Μαρτίου 2021. Παρακαλούμε όπως μεταβείτε εδώ για να καταθέσετε την αίτησή σας.


– Περίοδος αιτήσεων: 25 Φεβρουαρίου έως 25 Μαρτίου 2021

Επιλογή ομάδων: σταδιακά έως τα τέλη Μαρτίου του 2021

Προπαρασκευαστικό μέρος: 4 ημέρες εντατικής προετοιμασίας και άντλησης γνώσεων μέσα από θεματικά εργαστήρια και άλλες διαδικτυακές δράσεις, στο διάστημα από 6 έως 9 Απριλίου 2021.

Διαγωνιστικό μέρος: 7 ημέρες εντατικής υλοποίησης/εξέλιξης ιδέας μέσω εργαστηρίων και διαδικτυακών συνεδριών καθοδήγησης (mentoring) από ειδικούς μέντορες τους κλάδου. Το διαγωνιστικό μέρος θα λάβει χώρα από τις 14 έως και τις 22 Απριλίου 2021, μέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί η Εκδήλωση Λήξης και Βράβευσης.

 

Η συμμετοχή σας στo Idea Platform συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του προγράμματος, η δε αποδοχή τους αποτελεί προϋπόθεση της εγκυρότητας της συμμετοχής εκάστου συμμετέχοντος. Σε περίπτωση διαφωνίας με μέρος ή το σύνολο των όρων του Idea Platform, καλείστε να μην συμμετέχετε σε αυτό.

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής στo Idea Platform μεταβαίνοντας εδώ.

 

Αίτηση

Η υποβολή αιτήσεων για το δεύτερο Idea Platform του CapsuleT ξεκίνησε την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 25 Μαρτίου 2021.

Σημαντική σημείωση: οι υποβληθείσες αιτήσεις των ομάδων θα αξιολογούνται από την οργανωτική επιτροπή του επιταχυντή καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου αιτήσεων (25/2 – 25/3) και όσες εξ αυτών πληρούν τα κριτήρια, θα κατοχυρώνουν άμεσα τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Ως εκ τούτου, οι υποψήφιες ομάδες καλούνται όπως δηλώσουν συμμετοχή όσο το δυνατόν συντομότερα, προκειμένου να διασφαλίσουν έγκαιρα τη θέση τους στο πρόγραμμα.

Προτού κάνετε αίτηση, παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τους όρους/προϋποθέσεις του προγράμματος και προετοιμάσετε όλο το απαραίτητο περιεχόμενο προκειμένου να το συμπεριλάβετε στην αίτησή σας (στοιχεία, βιογραφικά σημειώματα των μελών της ομάδας, συνοπτική παρουσίαση της κεντρικής ιδέας).

Επισημαίνεται πως η υποβολή αιτήσεων πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα.

Παρακαλούμε όπως μεταβείτε εδώ για να καταθέσετε την αίτησή σας.

Comments are closed.