Τι ακριβώς κάνει το Costa Nostrum;

Το Costa Nostrum είναι ένα καινοτόμο πρότυπο πιστοποίησης του βαθμού αειφορίας της κάθε παραλίας, βασιζόμενο σε συγκεκριμένους δείκτες και κριτήρια που επιτρέπουν την ταξινόμηση και την αξιολόγηση της βιωσιμότητας κάθε παραλίας μέσω αντικειμενικής κλίμακας ταξινόμησης. Μέσω της εφαρμογής του συγκεκριμένου πρωτοκόλλου, η βιώσιμη διαχείριση και ανάπτυξη κάθε παραλίας (δημόσιας ή «ιδιωτικά» εκμεταλλευόμενης) μπορεί να επιτευχθεί με αντικειμενικό τρόπο. Το πρότυπο μπορεί να εφαρμοστεί στο σύνολο των παραλιών της Μεσογείου, με σκοπό την αειφόρο ανάπτυξή τους, στοχεύοντας στην περιβαλλοντική προστασία της παραλίας, τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη των περιοχών περιμετρικά αυτής και τη γενικότερη ευμάρεια.

Η startup εταιρεία Costa Nostrum ιδρύθηκε το 2015, με σκοπό την προώθηση και την εφαρμογή του ιδιωτικού προτύπου πιστοποίησης “Πρότυπο πιστοποίησης για αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξη των μεσογειακών παραλιών – Costa Nostrum Sustainable Beaches”, μέσω του οποίου η βιώσιμη διαχείριση και η ανάπτυξη κάθε παραλίας μπορεί να επιτευχθεί με αντικειμενικό τρόπο και καταφέρνοντας να “μετατρέψει” μια απλή παραλία, σε κορυφαίο παγκόσμιο προορισμό, με πιστοποίηση βιωσιμότητας. Μεταξύ των δήμων που έχουμε πιστοποιήσει τις παραλίες τους είναι οι μεγάλοι τουριστικοί δήμοι της Κρήτης, καθώς και πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες 5 αστέρων. Το πρωτόκολλο της Costa Nostrum είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε όλες οι παραλίες της Μεσογείου, δημόσιες ή “ιδιωτικά εκμεταλλευόμενες”, οργανωμένες ή μη, να μπορούν να χαρακτηριστούν ως αειφόρες παραλίες Costa Nostrum και μπορεί να λειτουργεί ταυτόχρονα ή ανεξάρτητα από το πρόγραμμα Γαλάζιας Σημαίας. Επιπροσθέτως, το πρωτόκολλο Costa Nostrum – Sustainable Beaches έχει αναγνωριστεί ως “Καλή Πρακτική” σε 3 Ευρωπαϊκά Προγράμματα Interreg και έχει διακριθεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ποιο είναι το κενό στην αγορά που καλύπτετε;

Οι μεσογειακές παραλίες αποτελούν μια σημαντική φυσική κληρονομιά και έναν παγκόσμιο τουριστικό προορισμό, καθώς κάθε καλοκαίρι περίπου 200 εκατομμύρια τουρίστες επισκέπτονται τις ακτές της Μεσογείου, ενώ ο αριθμός αυτός πρόκειται να αυξηθεί στα 355 εκατομμύρια μέχρι το 2025. Ωστόσο, παρόλο που είναι ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο οικοσύστημα, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει μια σωστά δομημένη προσπάθεια για την αειφόρο ανάπτυξη και διαχείριση των μεσογειακών παραλιών, με αποτέλεσμα διάφορες περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες, όπως η απώλεια της βιοποικιλότητας, η ρύπανση των ακτών από τα απόβλητα, η υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας των παραλιών και πολλά άλλα.

Ποια είναι η πρόταση του Costa Nostrum;

Το πρότυπο πιστοποίησης Costa Nostrum – Sustainable Beaches είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε όλες οι παραλίες της Μεσογείου, δημόσιες ή «ιδιωτικά εκμεταλλευόμενες», οργανωμένες ή μη, να μπορούν να χαρακτηριστούν ως αειφόρες παραλίες Costa Nostrum, αρκεί να πληρούν τα βασικά κριτήρια του προτύπου πιστοποίησης. Τα σημαντικότερα αποτελέσματα του έργου μας είναι η περιβαλλοντική-βιώσιμη και ποιοτική βελτίωση των βραβευμένων/πιστοποιημένων παραλιών, με αποτέλεσμα την προστασία του περιβάλλοντος, την αειφόρο ανάπτυξη της ευρύτερης παράκτιας περιοχής, την αύξηση της ευαισθητοποίησης των λουομένων σχετικά με ένα πολύ εύθραυστο οικοσύστημα (την παραλία), καθώς και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και, ως εκ τούτου, τη βελτίωση της ικανοποίησης των τουριστών σε κάθε πιστοποιημένη παραλία Costa Nostrum. Ενημερώνοντας τους λουομένους σχετικά με την περιβαλλοντική σημασία της ακτογραμμής, τα προστατευόμενα είδη της παράκτιας χλωρίδας και πανίδας, τον τρόπο προστασίας και διατήρησής τους, τους τοπικούς μύθους και παραδόσεις της περιοχής, επιτυγχάνεται ένας πολύ ισχυρός δεσμός και μία εξατομικευμένη και θεματική τουριστική εμπειρία, με ευεργετικά αποτελέσματα για το περιβάλλον, την τοπική κοινότητα, την οικονομία και τους επισκέπτες.

Το website μας

costanostrum.org

Στείλτε μας email

info@costanostrum.org

Kαλέστε μας

+30 2810334025

Η Ομάδα

Vassilis Zissimopoulos
Βασίλης Ζησιμόπουλος
Founder & CEO

Ο Βασίλης είναι ο ιδρυτής της Costa Nostrum. Γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης το 1976, όπου ζει και εργάζεται ως μηχανολόγος μηχανικός. Είναι επίσης ιδιοκτήτης του Τεχνικού Γραφείου «ΑΕΛΙΑ Αειφόρος Μηχανική». Κατέχει δυο μεταπτυχιακούς τίτλους, «MSc Energy and Sustainable Development» και «MSc Environmental Conservation and Management».

Βασίλης Ζησιμόπουλος
Founder & CEO
Athina Kypriotaki
Αθηνά Κυπριωτάκη
PR Manager

Η Αθηνά είναι συνιδρύτρια και υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της Costa Nostrum. Γεννήθηκε στη Σπάρτη το 1976, ενώ σήμερα ζει και εργάζεται στο Ηράκλειο της Κρήτης ως ελεύθερος επαγγελματίας, συστημικός ψυχολόγος/ψυχοθεραπευτής. Κατέχει δύο μεταπτυχιακά διπλώματα, «MSc Εφαρμοσμένη Κοινωνική Έρευνα» και «MSc Συμβουλευτική Ψυχολογία».

Αθηνά Κυπριωτάκη
PR Manager