Ειδικές εκδηλώσεις ενημέρωσης μαζί με τον ESA Space Solutions

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης σχετικά με το νεανικό διαγωνιστικό πρόγραμμα 𝐈𝐝𝐞𝐚 𝐏𝐥𝐚𝐭𝐟𝐨𝐫𝐦 και στη γενικότερη φιλοσοφία της διασύνδεσης με την ελληνική πανεπιστημιακή κοινότητα, ο 𝐂𝐚𝐩𝐬𝐮𝐥𝐞𝐓 σε συνεργασία με το νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης Space For Tourism από το European Space Agency θα διοργανώσει μια σειρά online εκδηλώσεων για όσες ομάδες επιθυμούν να εργαστούν πάνω σε νέες ιδέες/προτάσεις/λύσεις στον τομέα του τουρισμού με τη χρήση νέων τεχνολογιών, δίνοντας έμφαση σε τομείς όπως: ενέργεια, αειφόρες πρακτικές/εφαρμογές, διαχείριση μεγάλων δεδομένων, εφαρμογές με χρήση διαστημικών τεχνολογιών και δικτύων (δίκτυα 5G, δορυφορικές επικοινωνίες, διασύνδεση, προσβασιμότητα, ασφάλεια μετακινήσεων κ.ά.)

Πιο συγκεκριμένα, η σειρά των διαδικτυακών εκδηλώσεων που συνδιοργανώνει ο CapsuleT με το ESA Space Solutions με κεντρικό θέμα «Τα νέα προγράμματα τεχνολογικής επιχειρηματικότητας στον τουρισμό»

– θα ανοίξει στις 10 Μαρτίου στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, όπου οι υποψήφιοι θα μυηθούν στους σκοπούς του Idea Platform, θα αφουγκραστούν τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που υπάρχουν στον τουρισμό και θα γνωρίσουν το χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Space for Tourism”,

– θα συνεχιστεί στις 14 Μαρτίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στην εκδήλωση του οποίου στα ανωτέρω θα προστεθεί και η παρουσίαση του Προγράμματος POWER (Placement Opportunities with Entrepreneurial Reach (Ευκαιρίες Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης με Επιχειρηματικό Προσανατολισμό)

–  έπειτα θα ακολουθήσει στις 15 Μαρτίου στο Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας «Αρχιμήδης» Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν επιπροσθέτως πληροφορίες για το πρόγραμμα Επιτάχυνσης του Κέντρου «Αρχιμήδης»

–  και θα ολοκληρωθεί στις 17 Μαρτίου στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Comments are closed.